poniedziałek, 30 kwietnia 2012

Czernina

                 CZERNINA Prawdopodobnie na przełomie XIV i XV w. Jan z Czerniny herbu Wierzbno zbudował  tu murowany zamek.


W XVII  i XVIII w. zamek przebudowano na barokowy pałac.Do czasów II wojny światowej mieścił się w nim sierociniec dla szlachetnie urodzonych dziewcząt.

 


 

 Z II wojny budowla wyszła w dość dobrym stanie. Brak zainteresowania ze strony władz spowodował jej bezmyślną dewastację i ogołocenie z cenniejszego wyposażenia, resztę dopełnił pożar. 

 


 

Zabytkowy pałac został zbudowany na planie prostokąta. Posiadał wewnętrzny dziedziniec i dwie koliste basteje z boków fasady głównej. Dookoła była fosa z wodą. 

 

 


Odwiedziliśmy w kwietniu 2012 r.Sobótka Górka

  SOBÓTKA GÓRKA 
 Historia zamku rozpoczyna się w XIIw. wtedy powstała w tym miejscu pierwsza kaplica przeznaczona dla augustianów, przebudowana potem na kościół parafialny. W podziemiach zamku odkryto fundamenty wieży i murów, co sugeruje, że na pewnym etapie klasztor mógł być ufortyfikowany. W latach 1523- 1553 do kościoła dobudowano część mieszkalną, którą rozbudowywano do 1585r. W  XIX w. ówczesny zespół poklasztorny w Sobótce Górce został przebudowany na neorenesansową rezydencję . W 1945r. zamek został ograbiony, zaś w jego wnętrzach utworzono ośrodek szkoleniowy Służby Bezpieczeństwa. Po wojnie zamek przechodził trzy niewielkie remonty. 

Krążą legendy o tajemniczych, zamkowych podziemiach. Prawdą jest, że do budynku pobliskiego browaru prowadził podziemny tunel, wejścia do niego były drożne jeszcze po wojnie, ale obecnie nie ma już po nim śladu. 
 Magii Sobótce Górce dodaje także pobliska Ślęża, nazywana śląskim Olimpem - miejsce praktyk pogańskich i neopogańskich.


Odwiedziliśmy w kwietniu 2012r.

Ząbkowice Śląskie

       ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE 


 Pierwszy zamek warowny powstał na przełomie XIII i XIV w., za panowania książąt świdnicko-jaworskich. 


Warownia w kształcie owalu była ważnym ogniwem w systemie obronnym piastowskiego Śląska, ponieważ strzegła granicy od strony ziemi kłodzkiej, będącej już w posiadaniu Czech.
 Za panowania Bolka II ziębickiego zamek był bezskutecznie oblegany przez wojska czeskie. Zniszczony został dopiero po oblężeniu przez wojska węgierskie w styczniu 1498 r. i od tego czasu nie odgrywał już większej roli.


 Nowy zamek powstał na tym samym miejscu w latach 1524-1532, za rządów Karola I Podiebrada. Renesansowa budowla, zaprojektowana przez wybitnego architekta Benedykta Rejta, nie miała sobie równych na Śląsku.

Zbudowana z piaskowca i kamienia na planie kwadratu, posiadała duży dziedziniec ozdobiony krużgankami. W narożnikach południowo-wschodnim i północno-zachodnim znajdowały się trzykondygnacyjne basteje artyleryjskie.
 W skrzydle wschodnim kwadratowa wieża bramna była początkowo ozdobiona attyką  i posiadała hełm. Druga wieża z hełmem znajdowała się w skrzydle południowym, którego mury również ozdobiono półkolistą attyką.
Pod koniec XVI w. zamek wymagał już renowacji, ale odrestaurowano tylko częściowo jego wnętrza. W czasie wojny trzydziestoletniej obiekt wykorzystywano do celów militarnych. W 1632 r. był trzykrotnie szturmowany przez wojska cesarskie. Poddano go z braku żywności. W 1642 r. został zdobyty przez Szwedów, a potem odzyskany przez Austriaków i wysadzony w powietrze. Od tego czasu pozostaje w ruinie.

Obecnie oprócz dobrze zachowanych murów zewnętrznych, warto zobaczyć też wieżę bramną zwieńczoną półkolistą attyką. W południowej ścianie zamku zachowały się fragmenty starej piastowskiej budowli z XIV w., widoczne w postaci charakterystycznego wybrzuszenia.

Odwiedziliśmy w kwietniu 2012 r.
Stolec

     STOLEC  

 W średniowieczu istniał tu kamienny, murowany zamek z dwiema wieżami, otoczony murem i fosą, który został zniszczony podczas wojen husyckich w 1430 roku.  

Następnie zamek został  częściowo rozebrany a w jego miejscu w poł. XVI w. zbudowano renesansowy dwór obronny, przebudowany w 1608 roku,a następnie spalony 4 kwietnia 1656 roku.


 Na miejscu starego zamku postawiono nowy pałac w stylu barokowym, wykorzystując do budowy materiał z zamku średniowiecznego, ale budowy nie ukończono. A w 1773 roku rozebrano go i zaczęto na tym samym miejscu budować nowy i większy pałac. 
 W XIX w. dobudowano do pałacu wieżę i kaplicę.

 W końcu wojny pałac służył za składnice muzealną. Znalazły się tu zbiory Muzeum Zamkowego i Miejskich Zbiorów Sztuki we Wrocławiu.

 Od lata 1945 roku pałac zajmowała Armia Czerwona. Pałac częściowo uszkodzony po 1945 roku, a w 1978 roku rozebrano północna ścianę pałacu, wykorzystując materiał do budowy drogi.Odwiedziliśmy w kwietniu 2012 r