Wstęp

 Zamki na ziemiach polskich zaczęły powstawać w drugiej połowie XIII wieku,  często malowniczo  wkomponowane w krajobraz i urzekające majestatem i tajemniczością, zaliczane są do najcenniejszych reliktów europejskiego dziedzictwa kulturowego.
 

  
Budowano je najczęściej z kamienia lub cegły, wykorzystując układ terenu - rozlewiska rzek, wzniesienia, skały...  Miały zadanie m.in. chronić szlaki komunikacyjne i strzec granic państwa.

 

 Pierwsze murowane obiekty obronne na ziemiach polskich powstały na Śląsku, jednak największy rozkwit nastąpił za panowania Kazimierza Wielkiego w latach 1333 - 1370. 


Uwarunkowania historyczne sprawiły, że coraz mniej ważne stawały się funkcje obronne, a coraz większe uwagę zwracano na walory estetyczne siedziby.


 


 W połowie XVI wieku wykształcił się nawet typ pałacu z elementami warownymi,  które jednak miały przede wszystkim charakter dekoracyjny. 
 Niektóre z tych wspaniałych budowli zachowały się do dziś lub zostały odrestaurowane, wiele z mniejszym lub większym stopniu uległo zniszczeniu, jednak naprawdę warto zobaczyć je wszystkie - nawet ruiny prezentują się niezwykle malowniczo i świadczą o dawnej potędze!


Prześlij komentarz