czwartek, 3 maja 2012

Nowy Dwór

   NOWY DWÓR   Ruiny zamku Nowy Dwór położone są na szczycie Góry Zamkowej (618m). Wczesne dzieje zamku nie są dobrze znane, przypuszcza się że jakiś gród mógł tu istnieć już w XIII wieku.
 Pierwsza wzmianka o budowli pochodzi z 1364r. Powszechnie przyjmuje się, że zamek został wzniesiony przez księcia świdnickiego Bolka I na początku XIV wieku bądź przez Bolka II Małego w drugiej połowie XIV wieku. 
Razem z pobliskim Radosnem i Rogowcem stanowił wówczas jedną z warowni granicznych i miał chronić księstwo świdnicko jaworskie przed najazdami z południa.W starym zamku w czasie wojny 30-letniej przeprowadzono jeszcze prace fortyfikacyjne, jednak tuż po wojnie został on ostatecznie opuszczony i popadał coraz bardziej w ruinę.


Do dnia dzisiejszego zachowały się fragmenty dwóch budynków i mur otaczający dziedziniec.


Mury zbudowane zostały z miejscowego kamienia na zaprawie wapiennej. Obronne ściany dziedzińca zachowały się do wysokości kilku metrów.
Odwiedziliśmy w maju 2012r.

środa, 2 maja 2012

  JAWOR 

Pierwotna warownia powstała prawdopodobnie w połowie XIII w. wzniesiona przez księcia świdnicko-jaworskiego Bolka I.


 Założenie wieloboczne, otoczone kamiennym murem, pełniło do 1368 r. rolę siedziby książąt świdnickich, a potem przez krótki czas było w posiadaniu księżnej Agnieszki, po której Jawor przejęli starostowie królów czeskich.

 W 1490 r. gościł tutaj król czeski Władysław Jagiellończyk, a niespełna 200 lat później Marysieńka Sobieska.

 Wielokrotnie przebudowywany i odbudowywany po zniszczeniach (np. z wojny trzydziestoletniej) stracił swój wygląd średniowiecznej warowni.


 Po zajęciu Śląska przez Fryderyka II Wielkiego od roku 1764 r. aż do 1956 r. pełnił rolę więzienia. Zachowany zamek kryje w swych murach ślady pierwotnej zabudowy.
Odwiedziliśmy w maju 2012r.

Zamek Cisy

   ZAMEK CISY W CIESZOWIE 

 Zamek Cisy znany także jako Cieszów to położone nad stromym zboczem ruiny średniowiecznej warowni zbudowanej za czasów księcia Bolka I czyli w połowie XIII wieku.


 Zamek otoczony fosą i wysokim urwiskiem od strony rzeki Czyżynki stanowił dobry punkt obronny. 


W XIV wieku w zamku zadomowili się rycerze rabusie. Zamek Cisy wielokrotnie zmieniał swoich właścicieli. W czasie wojen husyckich zamek został zdobyty i zniszczony. Został po tym odbudowany jednak kolejnych zniszczeń dokonały wojska szwedzkie w czasie wojny trzydziestoletniej. Zamek został spalony i od tego czasu popadł w ruinę. 

Odwiedziliśmy w maju 2012 r.