czwartek, 23 sierpnia 2012

CZŁUCHÓW

                  

                    CZŁUCHÓW

 Wzniesiony w Człuchowie zamek był drugą co do wielkości warownią krzyżacką po Malborku – siedzibą komtura i konwentu krzyżackiego.

Budowę zamku rozpoczęto po 1312 roku, kiedy Zakon kupił Człuchów od synów Mikołaja z Ponieca  a zakończono przypuszczalnie około 1365 roku.


 Na początku wojny trzynastoletniej, w 1454 roku, władzę na zamku przejęli starostowie polscy, a Człuchów od 1466 roku stał się miastem królewskim i siedzibą starostwa.

 Odtąd potężna twierdza ponad 300 lat stała na straży północno – zachodniej granicy Polski.
 

W końcowym okresie istnienia Rzeczypospolitej twierdza straciła swoje znaczenie wojskowe, a budynki zamkowe wskutek zaniedbań starostów znajdowały się w stanie upadku.
 Po pożarze miasta w 1786 roku przystąpiono do rozbiórki zabudowań przedzamczy. Po kolejnym pożarze w 1793 roku, mieszkańcy otrzymali  pozwolenie na rozbiórkę murów zamkowych, a uzyskaną cegłę przeznaczyli na odbudowę spalonych domów.
  W 1811 roku ukazało się rozporządzenie rejencji o ochronie ruin zamku.

O dawnej świetności świadczy dziś potężna wieża zamku wysokiego (46 metrów), z której można oglądać panoramę Człuchowa i okolic. 


W latach 1826 - 1828 na fundamentach kaplicy zamkowej wybudowany został kościół ewangelicki, a wieżę zamieniono na dzwonnicę

Odwiedziliśmy w sierpniu 2012r.
                            BYTÓW
 
 
 
 
Zamek powstawał w latach 1398-1405, zbudowany został na planie prostokąta, otoczony murem, z trzema basztami okrągłymi (Młyńską, Różaną i Polną) oraz czworoboczną wieżą Prochową (zniszczona w czasie wojen szwedzkich i odbudowana dopiero w okresie międzywojennym).
 

 
 
Zamek w okresie swej świetności pełnił rolę strażnicy granicznej, siedziby administracji krzyżackiej oraz zajazdu dla rycerstwa zachodnioeuropejskiego podążającego do stolicy państwa krzyżackiego - Malborka. 
 
 

 
 
Główny i najstarszy gotycki budynek, tzw. Dom Zakonny  znajduje się w północno-zachodniej części zamku. W latach 1560-1570 książęta pomorscy przeprowadzili gruntowną przebudowę bytowskiej warowni.
 
 


Powstał wówczas Dom Książęcy i nie istniejąca Kancelaria Książęca. Swój wygląd zmieniła także wieża bramna. W 1623 roku wybudowano Dom Wdów. 
 

 
 
 
W 1656 r. szwedzka załoga zrujnowała zamek, wysadzając w powietrze część domu zakonnego i wieżę. Reszta zabudowań i wież wypaliła się całkowicie. W związku z tym warownia popadła w ruinę, a część obiektów rozebrano.
 
 
 

 
 
 
Po przebudowie zamek pełnił funkcję letniej rezydencji książąt zachodniopomorskich - Gryfitów
 
 
 
W latach 30. XX w. niemieckie władze państwowe przeznaczyły zamek na ośrodek szkoleniowy i schronisko dla młodzieży. Dopiero w 1937 r. podjęto decyzję o rekonstrukcji kompleksu, którą prowadzono aż do 1989 r.
 
 
 
 
Pierwotnie zamek w Bytowie wzniesiony został w stylu gotyckim. Obecnie, z wyjątkiem dużych fragmentów murów zewnętrznych, większość obiektów pochodzi z przebudowy XVI-wiecznej lub zostało zrekonstruowanych już w XX w. 
 
 
 Odwiedziliśmy w sierpniu 2012r.

poniedziałek, 6 sierpnia 2012

Krąg

                            KRĄG 

 

 

 

 

 

 

W małej wsi Krąg w województwie zachodniopomorskim znajduje się jedna z najlepiej zachowanych renesansowych siedzib rycerskich na Pomorzu.

 

Zanim w Kręgu powstał zamek, znajdowała się tam XV-wieczna wieża mieszkalno-obronna. Z tego czasu zachowały się jedynie piwnice z trzema strzelnicami nadziemnymi we wschodniej ścianie zamku.

 

Pod koniec XVI wieku mury warowni rozebrano i wybudowano zamek o charakterze obronnym w stylu renesansowym. Nowa rezydencja miała cztery wieże w narożach i była zwieńczona attyką.

 

Zamek przetrwał jednak niecałe sto lat - już w II poł. XVII w. zburzono attykę, dobudowano piętro, dzięki czemu zamek dostał podwójne szczyty od wschodu i zachodu, co stało się charakterystycznym jego wyglądu. 

 

W 1860 r. dobudowano szkrzydło oraz przekształcono elewację północną. 1945 r. Rosjanie urządzili składnicę i punkt przeładunkowy poniemieckiego mienia, a zamek został splądrowany i zdewastowany. Wywieziono z niego wszystkie cenne przedmioty, a następnie go spalono.

 

 

Na początku lat 90. XX w. zamek wystawiono na licytację. Nowi właściciele przywrócili budowlę do świetności. Obecnie mieści się tutaj hotel.

 Odwiedzono sierpień 2012

 

 

Darłowo

                                                DARŁOWO

  

 

Darłowski zamek Książąt Pomorskich został zbudowany w II poł. XIV w. na sztucznej wyspie utworzonej przez Wieprzę i Kanał Młyński. przetrwał prawie w niezmienionej formie do dziś. 

 


 

  Odwiedziliśmy w sierpniu 2012r.