poniedziałek, 19 lipca 2010

                                       BĘDZIN

W XI w. przy szlaku handlowym powstała niewielka osada. 
W czasach panowania Bolesława Wstydliwego  wybudowano drewniany gród strzegący przeprawy przez Czarną Przemszę, a Kazimierz Wielki w latach 40. XIV w. wzniósł kamienny zamek, który składał się okrągłej kamiennej wieży i niższej, mieszkalnej. Całość otaczał podwójny pierścień murów i głęboka fosa.


Na początku XVII w. zamek odbudowano po pożarze i przeznaczono na siedzibę starosty. 
 Powoli tracił na znaczeniu, chociaż w 1683r.w drodze pod Wiedeń zatrzymał
się tu Jan III Sobieski.

Obecnie  zamek jest siedzibą Muzeum Zagłębia.
  .
Odwiedzono lipiec 2010 r.

niedziela, 18 lipca 2010

                          TENCZYN Zamek powstał w XIV w. na spłaszczonym wierzchołku krateru wulkanicznego.
 W następnym stuleciu warownię rozbudowano -wzniesiono wieżę bramną, powiększone północno-wschodnie skrzydło mieszkalne oraz wykuto w skale studnię.
 W dokumentach historycznych zachowała się wzmianka, że Władysław Jagiełło więził w zamku Tenczyn ważnych jeńców krzyżackich pojmanych podczas bitwy pod Grunwaldem. 


 W XVI w. Jan Tęczyński przebudował zamek w stylu renesansowym. Wokół dziedzińca zbudowano krużganki, a szczyty budynków i wież zwieńczono renesansowymi attykami. Bogato wyposażono wnętrza. 
 Na przełomie XVI i XVII w. warownię przystosowano do walki z użyciem broni palnej. Nowoczesne fortyfikacje zastąpiły część murów, a w narożach powstały bastiony. Wjazd prowadził przez barbakan. Tenczyn zamienił się we wspaniałą renesansową rezydencję, a jednocześnie w silną twierdzę. 
 

Po zniszczeniu zamku przez Szwedów, przeprowadzono częściowe prace remontowe, jednak zamek nigdy już nie wrócił do dawnej świetności. 
Z potężnej warowni zachowały się fragmenty części mieszkalnej, gotycka wieża bramna, kaplica,  podzamcze oraz baszty.


http://www.tvp.pl/krakow/archiwum-tvp-krakow/wideo/zostanie-po-nas-zamek/7840570

Odwiedziliśmy w  lipcu 2010 r.sobota, 17 lipca 2010


                             SMOLEŃ
 

 Ponad wioską Smoleń górują ruiny potężnego gotyckiego zamku wzniesionego w wapiennych skał. Pierwsze drewniane budynki stanęły w tym miejscu w drugiej połowie XIII w. Prawdopodobnie po pożarze lub innym katakliźmie, który wydarzył się około1300 r. warownię odbudowano.
  W drugiej połowie XVI w. warowni nadano cechy renesansowe.  Po ciężkich zniszczeniach podczas wojen ze Szwedami twierdza nigdy już nie została odbudowana. 
 Do dziś zachowały się: cylindryczna baszta, fragmenty murów, ostrołukowa brama wjazdowa i studnia na dziedzińcu. 


 odwiedzono lipiec 2010 r.

piątek, 16 lipca 2010

Mirów

                                  MIRÓW

 

 

  


 

Mirowską warownię zbudowano w XVI w. podczas panowania Kazimierza Wielkiego, strzegła zachodniej granicy Polski. Kamienny zamek rozbudowano w połowie XV w., gdy stał się własnością Piotra z Bnina, a następnie siedzibą rodziny Myszkowskich. 
Zamek poważnie ucierpiał podczas potopu szwedzkiego.
Częściowo odbudowany, był zamieszkany do 1787r. 


odwiedzono lipiec 2010 r.
                            SIEWIERZ
Dziś ciche i niepozorne miasto w okresie XV-XVII w. było stolicą księstwa siewierskiego. Najstarsze dzieje siewierskiej warowni nie są dokładnie znane.
Prawdopodobnie już w XIIIw. na kępie w rozlewiskach Czarnej Przemszy istniała drewniano-ziemna budowla obronna. Najnowsze badania archeologiczne dowodzą, że murowany gotycki zamek zbudowano w drugiej połowie XIVw. Od połowy XVw. twierdza była siedzibą biskupów krakowskich.


W XVI w. zamek przebudowano w renesansową twierdzę, m.in. dodano mury z tarasami dla artylerii i beluard. Kolejne przebudowy przekształciły warownię w wygodną rezydencję, dobudowano nowe skrzydło i podwyższono wieżę oraz nakryto ją barokowym hełmem.


 


odwiedzono lipiec 2010 r..