środa, 27 lipca 2011

                             
                  ŚWIECIE nad Wisłą

Zamek w Świeciu zbudowany został przez Krzyżaków na początku XIV wieku między dwoma rzekami Wisłą i Wdą.

 Zamek zaliczany był w owym czasie do zamków wodnych, których zdobycie z uwagi na położenie przy wodzie było bardzo trudne. 

Dziś zamek stoi nad Wdą. Koryto Wisły natomiast jest przesunięte ok. 750 metrów na wschód.

Wzniesiony z cegły zamek w Świeciu powstał w stylu gotyckim. Zbudowany na planie prostokąta posiadał 4 wieże, z których tylko jedna przetrwała do dziś. Ma ona 34 metry wysokości i jest udostępniona do zwiedzania. 

Wejście do wieży znajduje się na wysokości ok. 10 metrów. Zamek mimo że znajdował się miedzy dwoma rzekami dodatkowo otoczony był fosą. 

Historia obchodziła się z zamkiem dosyć łagodnie. Bez większego uszczerbku przetrwał wojny krzyżacko - polskie, po których doczekał się przebudowy w stylu renesansowym.


 Dopiero podczas wojen szwedzkich zamek został niszczony i od tego czasu popadał w coraz to większą ruinę.Obecnie zamek udostępniony jest do zwiedzania. Oprócz wieży wejść można na mury i zobaczyć rycerską komnatę (tylko przez kraty).

 W pomieszczeniach dawnej kaplicy zobaczyć można machiny oblężnicze oraz zbroje.Odwiedziliśmy w lipcu 2011r.

środa, 20 lipca 2011

Golub - Dobrzyń

       GOLUB-DOBRZYŃ

 


 

  Budowę zamku rozpoczęto około 1300 r. Najpierw wzniesiono mur obwodowy, potem dobudowano do niego cztery skrzydła wokół dziedzińca, wieżę i gdanisko. 300 lat później powstała zasadnicza forma warowni. Składała się ona z właściwego zamku na planie prostokąta i podzamku.

 

 

 

 

Twierdza osłaniała granicę polsko - krzyżacką. Przez kolejne stulecia przebudowywano warownię. Pełniła też różne funkcje: była siedzibą starosty, zorganizowano tu lazaret, więzienie a nawet  wiejską szkołę.

 


 

Lokalizacja: woj. kujawsko-pomorskie ok 35 km. od Torunia.

odwiedzono lipiec 2011 

Gniew

                           GNIEW

 

 

 

 

 Budowę krzyżackiego zamku rozpoczęto w 1283 r. Wybudowano go na terenie najwyżej położonym, u ujścia Wierzycy do Wisły. Budowa trwała około 40 lat. Najpierw zbudowano wysokie mury z wieżyczkami i potężną basztę oraz budynki mieszkalne. Później podwyższono mury i wieżyczki a dziedziniec zamknięto dwoma budynkami. Wybudowano ganki obronne wzdłuż murów. Główny budynek otaczało przedzamcze gospodarcze i mieszkalne.

 

 

 

Gniew był pierwszym zamkiem krzyżackim na zachodnim brzegu Wisły, a z czasem stał się jednym z najważniejszych ośrodków w całym Państwie Zakonnym. W 1463 r. warownia przeszła w ręce polskie i była siedzibą starostów. W 1626 r. twierdzę zajęli Szwedzi i okupowali ją przez dwa lata. W 1772 zamek zajęły wojska pruskie i zamieniono go w magazyn. W poł. XIX w. urządzono tu więzienie. Po I wojnie Gniew wrócił do Polski, w warowni była siedziba starostwa a później magazyn amunicji. Po II wojnie w zachowanym skrzydle stacjonowała jednostka wojskowa.

 

 

 Zamek  1971r.


 Lokalizacja: leży w pd części woj. pomorskiego ok. 17 km od Kwidzyna

odwiedzono lipiec 2011

niedziela, 10 lipca 2011

Kwidzyń

                         KWIDZYN 

 

 

Budowę zamku w Kwidzynie, położonego na prawym brzegu dawnej doliny Wisły rozpoczęto na przełomie XIII i XIV w. Od początku budowla była ściśle związana z sąsiadującym z nią kościołem i pełniła funkcję zamku - klasztoru. Z czasem kościół zyskał prawa katedry, a zamek stał się siedzibą kapituły pomezańskiej. 

 

Kwidzyńska warownia z cegły, wzorowana na budowlach krzyżackich została zbudowana na planie kwadratu o buku długości około 50 m. Pełnienie funkcji obronnej znacznie ułatwiała jej lokalizacja na stromej skarpie, będącej pozostałością po dawnym korycie Wisły. 

 Zamek miał wysokość pięciu pięter i posiadał cztery czworoboczne wieże: główną która pełniła funkcję dzwonnicy i punktu obserwacyjnego, a pozostałe trzy umieszczone w narożnikach murów - wszystkie zwieńczone strzelistymi, czterospadowymi dachami. Droga do zamku wiodła przez znajdującą się po stronie północnej bramę. 

 

 

Z zachodniej ściany zamku sparty na pięciu masywnych arkadach kryty ganek wiedzie do ustawionej w odległości ponad 50 m wieży, wybudowanej w II poł. XIV w. która była przede wszystkim ... toaletą. 

 

 

 Odwiedzono lipiec 2011

Zapraszam do Radzynia Chełmińskiego, zamku, gdzie kręcone były sceny do filmu "Samochodzik i Templariusze"

           RADZYŃ CHEŁMIŃSKI

 

 

 

 Dokładna data rozpoczęcia budowy zamku nie jest znana. 

  

Najprawdopodobniej zaraz po nadaniu praw miejskich w 1234 roku, Krzyżacy postawili drewniano – ziemną budowlę obronną. 

  

Natomiast budowlę ceglaną, której pozostałości możemy podziwiać do dnia dzisiejszego, zaczęto budować pod koniec XIII lub na początku XIV wieku. 

  

Nie wiadomo też dokładnie ile lat budowano zamek. Wiadomo jednak między innymi że już w 1285 roku funkcjonowała kaplica zamkowa a sam zamek, w pełnej swej okazałości, zaistniał przed rokiem 1329.

  

 

 Kompleks zabudowań zamkowych składał się z dwóch przedzamczy i zamku wysokiego. 

 
 

 

Wszystko to oblane było fosą nawadnianą przez pobliskie jezioro.  

Pierwsze przedzamcze znajdujące po wschodniej stronie zamku, jest mniej znane. Najprawdopodobniej było słabiej strzeżone i znajdowały się tam ogródki uprawne.


 

 

 Drugie przedzamcze, trapezoidalne, opasane było murami a wjazd prowadził przez most i wieże bramną.

 

 

 

 Na przedzamczu tym zlokalizowane były budynki gospodarcze takie jak kuźnia, stajnie, piekarnia, browar a także budynki mieszkalne dla półbraci, braci służebnych, rzemieślników i rycerzy najemnych.

 

 Do zamku wysokiego prowadził most zwodzony przerzucony nad fosą oddzielającą zamek od przedzamcza.

 

 

 Mimo tego, że zamek nie zachował się do dnia dzisiejszego w całości to pozostałe ruiny zachwycają i potwierdzają wielkość oraz powagę budowli.

 

 Odwiedziliśmy w lipcu 2011r.