piątek, 20 lutego 2015

Kalisz Pomorski

                    KALISZ POMORSKI
W południowo zachodniej części miasta, na skarpie nad rzeką Drawicą wznosi się barokowy pałac. W swoich murach kryje nieznaczne pozostałości dawnego zamku Wedlów.
W roku 1336 dobra znalazły się w posiadaniu rodziny Wedlów, jednej z znaczniejszych rodów rycerskich rejonu Pomorza. Zamek wzniesiony z cegły i kamienia powstał z inicjatywy Henryka von Wedla. Założenie składało się z domu mieszkalnego oraz obwarowań. 

 W roku 1374 zamek przeszedł w posiadanie Henryka von Gunsterberga. Najstarszym elementem założenie jest główne skrzydło zamku o wymiarach 15/25 m.
 W niektórych częściach jego murów magistralnych, szczególnie w partii piwnic znajdujemy pozostałości gotyckiego etapu budowy z XIV wieku. W roku 1577 nastąpiła gruntowna przebudowa tej rycerskiej siedziby, która spowodowana była wcześniejszym pożarem. Przebudowa nadała założeniu cechy renesansowe. W latach 1659 i 1683 zamek stał się ofiarą kolejnych pożarów, w wyniku których podjęto się ponownej jego odbudowy, tym razem w duchu barokowym. 

Jednocześnie do starego skrzydła dodano dwa nowe budynki.
 W roku 1771 spalona ponownie siedziba przeszła w posiadanie Ludwika von Beansorbe’a. Nowy właściciel przeprowadził prace przy najstarszym budynku założenia. W XIX wieku wykonano szereg prac restauracyjnych. Do zakończenia II Wojny Światowej właścicielami pałacu pozostawali von Zulke’ owie. Działanie wojenne przyniosły pałacowi znaczne zniszczenia, po jej zakończeniu rozebrano południowe skrzydło.

 W roku 1983 podjęto się odbudowy zdewastowanego zabytku.
Odwiedziliśmy w lutym 2015r.

Drawno

                       DRAWNO
Na Wzgórzu Zamkowym około X wieku pierwotna ludność Drawna wybudowała warowne grodzisko.
Bracia Wedel wykorzystując istniejące po grodzisku wzniesienie postawili na nim swój zamek. Najprawdopodobniej został on zbudowany przed 1296 r.


Była to budowla założona na planie czworoboku a w jej skład wchodził wysoki, murowany, dwupiętrowy budynek mieszkalny częściowo otoczony murami obronnymi.
 Zamek chroniło jezioro i od wschodu strome zbocze oraz sucha fosa, nad którą znajdował się prowadzący do wjazdu most. Od strony traktu znajdowały się dwa stopniowo wznoszące się ku górze podzamcza, każde z osobna otoczone murami.


Wzdłuż ich zachodniego boku ustawiono budynki gospodarcze. Od północy zamek sąsiadował z murem obronnym miasta, stykając się z nim przy drugim podzamczu.


  W 1326 r. dokonano ufortyfikowania miasta. Otoczono je murami o wysokości ok. 6-7m., w których znajdowały się baszty oraz trzy dojazdowe bramy: Kamienna, Nowa i Polska. 
Oczywiście w ten system obronny wkomponowany został również zamek połączony od strony północno-zachodniej z murami obronnymi a od południowego wschodu gardzielą z Bramą Polską.

 W 1600 r. dokonano przebudowy jego skrzydła mieszkalnego ze stylu epoki średniowiecza na styl renesansowy.


 W 1675 roku zamek został zniszczony przez wojska szwedzkie. Podczas wojny siedmioletniej ponownie uległ zniszczeniu lecz tym razem za sprawą wojsk rosyjskich.


 Do dzisiaj, z dawnego założenia pozostały tylko wschodnie narożniki.               BASZTA  DRAWEŃSKA  


Część bramy miejskiej dawniej zwana również Bramą Kamienną. Podobnie jak mury obronne pochodzi z XIV w. Broniła wjazdu do miasta od wschodu. Obok znajduje się XV wieczna czatownia.


 Tędy przez miasto prowadził dawny szlak handlowy z Berlina do Królewca zwany "drogą margrabiów".            BASZTA CHOSZCZAŃSKA

 Miejska brama zachodnia pochodzi z XIV w. Zwana również Bramą Młyńską, gdyż dawniej na przeciwko znajdował się młyn miejski. Odwiedziliśmy w lutym 2015 r.