środa, 30 kwietnia 2014

Bobrzany

                    BOBRZANY


Pierwsze informacje o wsi pochodzą z początków XIV wieku. Źródła mówią o istnieniu tam siedziby rycerskiej, która nieużytkowana, popadła w końcu średniowiecza w ruinę.Od połowy XVIII wieku do 1945 roku właścicielem Bobrzan był ród Grafów von Dohna. Od 1818 roku mieściła się tu siedziba starostwa. W XVIII wieku założono park z dwoma stawami, a w XIX obok rezydencji powstał folwark.  Zamek budowano w dwóch etapach. W pierwszej fazie powstała budowla trójskrzydłowa, z brukowanym dziedzińcem, zamkniętym murem kurtynowym i bramą wjazdową. W skrzydle zachodnim znajdował się piętrowy, dwuarkadowy krużganek. Naroża skrzydeł zostały wybrzuszone, tworząc prostokątne baszty. W XVI wieku obiekt przybrał formę renesansowej rezydencji.


Około 1560 roku wybudowano od zachodu skrzydło boczne i budynek bramny. Gotyckie okna, w profilowanych wnękach z odcinkowym nadprożem, otrzymały nowy prostokątny kształt.
 Wprowadzono też zmiany we wnętrzach, stosując nowe podziały. Większość pomieszczeń kryta była belkowanymi stropami.

 Z końca XV wieku i z późniejszego okresu pochodzą sklepienia kolebkowe, krzyżowe i sieciowo gwiaździste. Użytkowany do 1960 roku zamek zostaje opuszczony. Przyczyną jest pożar, który częściowo niszczy obiekt. Dopiero w latach 1979-80 budowlę zabezpieczono.Odwiedziliśmy w kwietniu 2014 r.

Prześlij komentarz