piątek, 21 sierpnia 2009

Kazimierz Dolny

                     KAZIMIERZ DOLNY

 

 

 

 


Zamek w Kazimierzu Dolnym został wzniesiony w pierwszej połowie XIV wieku na wzgórzu w pobliżu wieży obronnej, zbudowanej wcześniej, prawdo podobnie na przełomie XIII i XIV wieku za panowania Władysława Łokietka. Obie budowle miały strzec znajdującej się nieopodal przeprawy przez Wisłę na przebiegającym tędy szlaku handlowym i kontrolować płynące Wisłą statki. Jednocześnie zamek pełnił funkcję komory celnej.

 

Pierwotne zabudowania zamkowe wzniesiono w stylu gotyckim. Była to piętrowa budowa z  dwoma czworobocznymi wieżami. W XV stuleciu zamek został powiększony. Dobudowano wówczas dwa skrzydła mieszkalne i ceglaną wieżę. 

 

W  latach 1509-1644 warownia kazimierzowska przeszła największe przeobrażenia. Kasztelan krakowski Mikołaj Firlej sfinansował przebudowę zamku w stylu renesansowym. Nadbudowano wówczas skrzydło mieszkalne, wieże zwieńczono attykami i zmodernizowano wnętrza, nadając im charakter rezydencji.

 

 

 

 W latach późniejszych zamkiem władali jeszcze Radziwiłłowie, Lubomirscy, Sapiechowie, Sanguszkowie i Czartoryscy. Kres  świetności budowli nastąpił w wieku XVII. Zniszczona przez wojska szwedzkie w 1655r., węgierskie w 1657 r. i pożar w 1663 r. zaczęła popadać w ruinę. Jeszcze na początku XVIII wieku za panowania Augusta II Mocnego podjęto próby odbudowy z myślą o utworzeniu tu rezydencji pałacowej, ale planów nie zrealizowano. Postępująca dewastacja spowodowała, że w czasie  zaborów władze austriackie nakazały rozebrać zagrożone zawaleniem fragmenty budowli.

 

 

 

Odbudowy zamku już nigdy nie podjęto. Jedynie po II wojnie światowej zabezpieczono pozostałe fragmenty budowli w formie trwałej ruiny i udostępniono do zwiedzania.


 

Odwiedzono: sierpień 2009 i wrzesień 2010r.

czwartek, 13 sierpnia 2009

Zapraszam do Solca nad Wisłą

            SOLEC NAD WISŁĄ

 

 


 Solecki zamek wznosił się na krawędzi skarpy doliny Wisły, w pobliżu centrum miasteczka. Był ważnym punktem obronnym.

 


 

 Jego wystawienie przypisuje się Bolesławowi Śmiałemu (1060), odrestaurowanie Kazimierzowi Wielkiemu. 

 Zamek rozbudowano w XV w., a gruntownie przebudowano w XVI w. - należał wówczas do rodziny Zbaraskich. Po raz ostatni dawny blask próbowano przywrócić zamkowi w XVIII w. (wcześniej uległ zniszczeniu w czasie potopu szwedzkiego), ale od tego czasu stopniowo ulegał on zniszczeniu.  Do dziś zachowały się jedynie fragmenty murów i wieży zamkowej.

 W pobliżu można podziwiać wiklinową replikę soleckiego zamku. Stoi ona w sąsiedztwie Gminnego Ośrodka Kultury. 

 http://www.youtube.com/watch?v=XasFnVlmWZM

Odwiedziliśmy w sierpniu 2009 r.

poniedziałek, 10 sierpnia 2009

Iłża

                       IŁŻA

 


 

We wczesnym średniowieczu Iłża należała do biskupów krakowskich. w XIII w. istniał tu drewniany gród obronny, zniszczony przez najazdy Tatarów i Litwinów. Na jego miejscu w latach 1328-1347 z inicjatywy biskupa krakowskiego Jana Grota wzniesiono murowany zamek.

 

Zbudowano go na planie nieregularnym, nieco zbliżonym do owalu. Jednym z najstarszych elementów jest okrągła wieża, która powstała w pierwszej poł. XIVw.Później zamek rozbudowano i połączono ze wzniesionymi w tym      samym czasie murami miejskimi. 

 

 

W XV w. wzmocniono bramę, dobudowując od strony pd-zach kwadratową wieżę przedbramną z kamiennymi filarami, na których wznosił się kamienny most.


 

Prace nad rozbudową i upiększaniem założenia trwały jeszcze w XVI w. , budowla stała się wówczas renesansową rezydencją. Mury i wieża bramna zostały wówczas ozdobione attykami, okrągłą wieżę nakryto wysokim, reprezantacyjnym hełmem. W 1588 r. pożar doszczętnie strawił zamek, w czasie odbudowy ponownie go zmodernizowano.

 

 

 

W pierwszych dziesięcioleciach XVII w. zamek został powiększony, wzmocniono wtedy fortyfikacje i powiększono budynki gospodarcze na zamku dolnym.

W czasie potopu szwedzkiego zamek został znacznie zniszczony, jednak przez kolejne sto lat przeprowadzano prace remontowe.

 

 

 

W 1788 r. zamek przeszedł na własność państwa. Urządzono tu szpital wojskowy, a w pozostałych komnatach organizowano publiczne zabawy. Podczas jednej z nich na zamku wybuchł pożar, który doszczętnie go zniszczył.

Zamku nigdy nie udało się odbudować- dziś jest w stanie trwałej ruiny.

 

 

  Odwiedzono sierpień 2009      lipiec 2010        październik 2011