piątek, 4 lutego 2011

Zamek Drahim

                      DRAHIM 

 

 

 Warowny zamek drahimski zbudowany został przez rycerski zakon św. Jana (joannitów) w latach 1360–1366, w stylu gotyckim, w miejscu zniszczonego, XII-wiecznego słowiańskiego grodu plemienia Drawian. Obok zamku przebiegał szlak solny, który wiódł od południowych państw Europy na północ.

 


 

 Zespół obronny zlokalizowano na wąskim 60-metrowym przesmyku między jeziorami: Drawsko i Żerdno, w miejscu zniszczonego wczesnośredniowiecznego, słowiańskiego grodziska.

 

 

 Teren pod zabudowę został sztucznie podwyższony o 6 m i uformowany w kopiec o wym. 50 x 50 m. Zamek został zbudowany z głazów granitowych oraz z cegły na planie czworoboku.

 

 Część południową obiektu stanowiło niegdyś dwu bądź trzykondygnacyjne skrzydło, gdzie w przyziemiu urządzono pomieszczenia gospodarczo-więzienne, a na wyższych kondygnacjach – mieszkalne komnaty. 

 

 


 

Zamek nie posiadał wieży. Został natomiast otoczony murami warownymi, na których usytuowano hurdycje (rodzaj ganku) ze schodami.


 

 W murze znajdowały się liczne otwory strzelnicze. W kurtynie północnej został usytuowany wjazd do zamku, który został wzmocniony basztą bramną.

 


 

 

 Odwiedziliśmy w lutym 2011 r.

 

Kilka zdjęć z lipca 2014r.

  

 

czwartek, 3 lutego 2011

                           TUCZNO

 

 

 

 

Na stromym wzgórzu na przesmyku między Jeziorem Zamkowym a jeziorem Tuczno wznosi się piękny zamek. Jego historia sięga XIV w. 

 

 

 Postawiono na planie zbliżonym do trapezu gotycki zamek został zbudowany z cegieł i kamieni.

  

 

 Budowla z domem mieszkalnym po wschodniej stronie i bramą wjazdową po stronie północnej, została otoczona murami.

 

 

 

 Na początku XV w. zamek otoczono z trzech stron fosą o szerokości 25 metrów.

 

 

 

 Pod koniec XV w. rezydencję rozbudowano, jednak kształt który dziś znamy zamek otrzymał dopiero podczas następnych przebudów.

 

 

  

 

Odwiedzono luty 2011 i luty 2015