niedziela, 21 lipca 2013

Działdowo

                 DZIAŁDOWO 


 Zamek i miasto Działdowo, wzmiankowane po raz pierwszy w 1244 r., położone było (jak Nidzica) na granicy z Mazowszem. Działdowo jest bardzo typowym przykładem zamku urzędniczego (wójtowskiego) zakonu krzyżackiego. 
Wszystkie ważniejsze pomieszczenia były usytuowane      w wysokim, trójkondygnacyjnym domu zamkowym. 


Charakterystyczny jest przy tym układ trzech podstawowych pomieszczeń (kaplicy, refektarza, mieszkania prokuratora) na głównej kondygnacji.


 Po stronie przeciwległej w stosunku do domu głównego, w narożach umieszczono wieże o zróżnicowanych formach, tak że uzyskano urozmaicony obraz zamku o dynamicznej sylwecie.


 Podczas potopu szwedzkiego Działdowo było w 1656 r. przez kilka miesięcy miejscem pobytu króla szwedzkiego Karola X Gustawa. Pożar w 1868 r. doprowadził zamek do ruiny.


Po różnych działaniach restauratorskich podejmowanych w XX w., wzniesiono w końcu nowe skrzydło po stronie południowo–zachodniej, w którym od 2003 r. mieści się urząd miasta.  
Odwiedziliśmy w lipcu 2013r.


sobota, 20 lipca 2013

Jeziorany

                JEZIORANYJeziorany były od wczesnego XIV w. siedzibą warmińskiego komornictwa.

Osada, która rozwinęła się przy warowni, otrzymała w 1338 r. chełmińskie prawo miejskie.

 Zamek został wzniesiony między 1350 a 1380 r., jako budowla ceglana i wykazuje dużo podobieństwo z zamkami w Reszlu i Olsztynie.

 W tym samym czasie mieszczanie wznieśli mury miejskie, z których część jest jeszcze zachowana. 

Zamek spłonął w 1783 r. od uderzenia pioruna, przy czym ogień rozprzestrzenił się także na miasto.

 Ruiny zamku przeznaczono do rozbiórki, aby pozyskać materiał budowlany do odbudowy miasta. Na fundamentach zamku wzniesiono nowy ratusz i więzienie.    Odwiedziliśmy w lipcu 2013r.

Olsztynek

                  OLSZTYNEK 


Olsztynek został założony około 1350 r. 

Położony na skraju miasta zamek był siedzibą urzędu komorniczego, pod którego administracją znajdowała się okoliczna ludność pochodząca przeważnie z Prus. Zamek pierwotnie, posiadał tylko jedno skrzydło mieszkalne, którego główna kondygnacja mieściła trzy podstawowe pomieszczenia (refektarz, izba mieszkalna, kaplica).


 Po stronie wschodniej znajdowało się na przyporze oratorium o cylindrycznym kształcie (zniszczone w XIX w.). Zamek w Olsztynku zachował swoją funkcję administracyjną jeszcze w czasach po-krzyżackich. 

W 1793 r. nastąpiła przebudowa na mieszkanie urzędnicze, a w 1847 r. zostało tam urządzone gimnazjum. Do dziś w rozbudowanym zamku mieści się szkoła. Przed zamkiem położony jest średniowieczny kościół parafialny p.w. św. Piotra, wzniesiony pod koniec XIV w.
Kościół ucierpiał zarówno w 1914 jak i w 1945 r. wskutek ciężkich uszkodzeń wojennych. Po odbudowie w latach 1974-77 służy jako muzeum.  
Odwiedziliśmy w lipcu 2013r.