piątek, 21 sierpnia 2009

Kazimierz Dolny

                     KAZIMIERZ DOLNY

 

 

 

 


Zamek w Kazimierzu Dolnym został wzniesiony w pierwszej połowie XIV wieku na wzgórzu w pobliżu wieży obronnej, zbudowanej wcześniej, prawdo podobnie na przełomie XIII i XIV wieku za panowania Władysława Łokietka. Obie budowle miały strzec znajdującej się nieopodal przeprawy przez Wisłę na przebiegającym tędy szlaku handlowym i kontrolować płynące Wisłą statki. Jednocześnie zamek pełnił funkcję komory celnej.

 

Pierwotne zabudowania zamkowe wzniesiono w stylu gotyckim. Była to piętrowa budowa z  dwoma czworobocznymi wieżami. W XV stuleciu zamek został powiększony. Dobudowano wówczas dwa skrzydła mieszkalne i ceglaną wieżę. 

 

W  latach 1509-1644 warownia kazimierzowska przeszła największe przeobrażenia. Kasztelan krakowski Mikołaj Firlej sfinansował przebudowę zamku w stylu renesansowym. Nadbudowano wówczas skrzydło mieszkalne, wieże zwieńczono attykami i zmodernizowano wnętrza, nadając im charakter rezydencji.

 

 

 

 W latach późniejszych zamkiem władali jeszcze Radziwiłłowie, Lubomirscy, Sapiechowie, Sanguszkowie i Czartoryscy. Kres  świetności budowli nastąpił w wieku XVII. Zniszczona przez wojska szwedzkie w 1655r., węgierskie w 1657 r. i pożar w 1663 r. zaczęła popadać w ruinę. Jeszcze na początku XVIII wieku za panowania Augusta II Mocnego podjęto próby odbudowy z myślą o utworzeniu tu rezydencji pałacowej, ale planów nie zrealizowano. Postępująca dewastacja spowodowała, że w czasie  zaborów władze austriackie nakazały rozebrać zagrożone zawaleniem fragmenty budowli.

 

 

 

Odbudowy zamku już nigdy nie podjęto. Jedynie po II wojnie światowej zabezpieczono pozostałe fragmenty budowli w formie trwałej ruiny i udostępniono do zwiedzania.


 

Odwiedzono: sierpień 2009 i wrzesień 2010r.

czwartek, 13 sierpnia 2009

Zapraszam do Solca nad Wisłą

            SOLEC NAD WISŁĄ

 

 


 Solecki zamek wznosił się na krawędzi skarpy doliny Wisły, w pobliżu centrum miasteczka. Był ważnym punktem obronnym.

 


 

 Jego wystawienie przypisuje się Bolesławowi Śmiałemu (1060), odrestaurowanie Kazimierzowi Wielkiemu. 

 Zamek rozbudowano w XV w., a gruntownie przebudowano w XVI w. - należał wówczas do rodziny Zbaraskich. Po raz ostatni dawny blask próbowano przywrócić zamkowi w XVIII w. (wcześniej uległ zniszczeniu w czasie potopu szwedzkiego), ale od tego czasu stopniowo ulegał on zniszczeniu.  Do dziś zachowały się jedynie fragmenty murów i wieży zamkowej.

 W pobliżu można podziwiać wiklinową replikę soleckiego zamku. Stoi ona w sąsiedztwie Gminnego Ośrodka Kultury. 

 http://www.youtube.com/watch?v=XasFnVlmWZM

Odwiedziliśmy w sierpniu 2009 r.

poniedziałek, 10 sierpnia 2009

Iłża

                       IŁŻA

 


 

We wczesnym średniowieczu Iłża należała do biskupów krakowskich. w XIII w. istniał tu drewniany gród obronny, zniszczony przez najazdy Tatarów i Litwinów. Na jego miejscu w latach 1328-1347 z inicjatywy biskupa krakowskiego Jana Grota wzniesiono murowany zamek.

 

Zbudowano go na planie nieregularnym, nieco zbliżonym do owalu. Jednym z najstarszych elementów jest okrągła wieża, która powstała w pierwszej poł. XIVw.Później zamek rozbudowano i połączono ze wzniesionymi w tym      samym czasie murami miejskimi. 

 

 

W XV w. wzmocniono bramę, dobudowując od strony pd-zach kwadratową wieżę przedbramną z kamiennymi filarami, na których wznosił się kamienny most.


 

Prace nad rozbudową i upiększaniem założenia trwały jeszcze w XVI w. , budowla stała się wówczas renesansową rezydencją. Mury i wieża bramna zostały wówczas ozdobione attykami, okrągłą wieżę nakryto wysokim, reprezantacyjnym hełmem. W 1588 r. pożar doszczętnie strawił zamek, w czasie odbudowy ponownie go zmodernizowano.

 

 

 

W pierwszych dziesięcioleciach XVII w. zamek został powiększony, wzmocniono wtedy fortyfikacje i powiększono budynki gospodarcze na zamku dolnym.

W czasie potopu szwedzkiego zamek został znacznie zniszczony, jednak przez kolejne sto lat przeprowadzano prace remontowe.

 

 

 

W 1788 r. zamek przeszedł na własność państwa. Urządzono tu szpital wojskowy, a w pozostałych komnatach organizowano publiczne zabawy. Podczas jednej z nich na zamku wybuchł pożar, który doszczętnie go zniszczył.

Zamku nigdy nie udało się odbudować- dziś jest w stanie trwałej ruiny.

 

 

  Odwiedzono sierpień 2009      lipiec 2010        październik 2011

 

piątek, 1 maja 2009

Zamek W Bolkowie

               ZAMEK W BOLKOWIE

 

 

Pierwsza wzmianka o zamku pochodzi z 1277r. Wzniesienie zamku murowanego przypisywane jest Bolkowi I. Z tego okresu pochodzi potężna wieża i przylegająca do niej zachowana do dziś część budynku mieszkalnego.


Rozbudowę zamku przeprowadzają książę Bernard Świdnicki oraz jego syn Bolko II. Zamek Bolków był wówczas najpotężniejsza warownią piastowskiego Śląska.

 

Rozbudowa zamku ma miejsce w latach 1540-1593. Z tego okresu pochodzi budynek mieszkalny oraz nowe partie murów obronnych opasujących dziedziniec od strony rzeki z licznymi bastejami. W 1646r. pod koniec wojny 30- letniej, Szwedzi zdobywają i niszczą zamek. W latach 1703-1810 właścicielem był zakon cystersów. W latach następnych zamek jest opuszczony i przemienia się w ruinę.  A tak wyglądało tam kiedyś...

 

 Data odwiedzenia maj 2009r.

 

 

 

Chojnik 

W 1292 r. piastowscy książęta świdnicko-jaworscy wznieśli drewniany zameczek myśliwski, który szybko rozrósł się w potężną kamienną twierdzę. Podanie głosi, że nie został nigdy zdobyty. W 1392 roku zamek otrzymuje rycerz Gotsche Schoff, protoplasta rodu Schaffgotschów, w którego rękach pozostaje do 1945r. W 1364r. zamek obejmował już wieżę i przyległy dziedziniec z placem i kaplicą. Usytuowany w centrum kamienny pręgierz pochodzi z 1410r. 

 W latach 1500-1560 warownię rozbudowano. Dodatkowe fortyfikacje pojawiły się podczas wojny trzydziestoletniej (1618-1648). Dnia 31 sierpnia 1675r. od uderzenia pioruna wybucha pożar, który trawi cały obiekt.


 

Data odwiedzenia maj 2009r.