Szlak Orlich Gniazd

OLSZTYN







Na skalnym wzgórzu ponad wsią Olsztyn wznoszą się ruiny średniowiecznego zamku, który należał do największych twierdz na pograniczu polsko-śląskim.
Zamek składał się z trzech części oddzielonych murami. 




W 1370 r. Ludwik Węgierski oddal Olsztyn i ziemię wieluńską w lenno Władysławowi Opolczykowi. Za nieprzychylną Polsce politykę i knowania z zakonem krzyżackim Władysław Jagiełło podbił Olsztyn i przywrócił go Koronie. Zamek odegrał ważną rolę podczas najazdów książąt śląskich. Mikołaj z Przyszowa przebudował go we wspaniałą siedzibę.




Później warownię częściowo rozebrano. Podczas najazdu szwedzkiego zamek ograbiono i zniszczono, a potem rozebrano mury.

 
 Akwarela autor Zygmunt Vogel

 


Lokalizacja: województwo śląskie, miejscowość Olsztyn, około 13 km na południowy wschód od Częstochowy. 

odwiedzono lipiec 2010 r.

                                       MIRÓW

 

 

 















 




Mirowską warownię zbudowano w XVI w. podczas panowania Kazimierza Wielkiego, strzegła zachodniej granicy Polski. Kamienny zamek rozbudowano w połowie XV w., gdy stał się własnością Piotra z Bnina, a następnie siedzibą rodziny Myszkowskich. 
Zamek poważnie ucierpiał podczas potopu szwedzkiego.
Częściowo odbudowany, był zamieszkany do 1787r. 












Lokalizacja: województwo śląskie, na zachód od Bobolic, około 15 km na północny wschód od Zawiercia.

odwiedzono lipiec 2010 r.






 









                                        BOBOLICE






Na skalistym wzgórzu wznoszą się ruiny XIV-wiecznego zamku Kazimierza Wielkiego. Przy budowie warowni wykorzystano naturalne warunki obronne - bryła stanęła na trudno dostępnym wapiennym wzniesieniu.
Średniowieczny zamek składał się z budynku mieszkalnego i muru obwodowego, a dodatkową ochroną była sucha fosa.




  



Kres świetności bobolickiego zamku przyniósł potop szwedzki. Zajęty przez Szwedów, spłonął podczas ich odwrotu w 1657r. Opuszczony i zaniedbany stał się ruiną.
W ostatnich latach XXw. rodzina Laseckich rozpoczęła odbudowę zamku.










Lokalizacja: województwo śląskie, na wschód od Bobolic, około 15 km na północ od Zawiercia. .
odwiedzono lipiec 2010 r..
 





       
                              SIEWIERZ








Dziś ciche i niepozorne miasto w okresie XV-XVII w. było stolicą księstwa siewierskiego. Najstarsze dzieje siewierskiej warowni nie są dokładnie znane.
Prawdopodobnie już w XIIIw. na kępie w rozlewiskach Czarnej Przemszy istniała drewniano-ziemna budowla obronna. Najnowsze badania archeologiczne dowodzą, że murowany gotycki zamek zbudowano w drugiej połowie XIVw. Od połowy XVw. twierdza była siedzibą biskupów krakowskich.






W XVI w. zamek przebudowano w renesansową twierdzę, m.in. dodano mury z tarasami dla artylerii i beluard. Kolejne przebudowy przekształciły warownię w wygodną rezydencję, dobudowano nowe skrzydło i podwyższono wieżę oraz nakryto ją barokowym hełmem.






 




Lokalizacja: województwo śląskie, południowo - wschodnia część Siewierza, około 14 km na zachód od Zawiercia.

odwiedzono lipiec 2010 r..
  






                                       BĘDZIN






W XI w. przy szlaku handlowym powstała niewielka osada. 
W czasach panowania Bolesława Wstydliwego  wybudowano drewniany gród strzegący przeprawy przez Czarną Przemszę, a Kazimierz Wielki w latach 40. XIV w. wzniósł kamienny zamek, który składał się okrągłej kamiennej wieży i niższej, mieszkalnej. Całość otaczał podwójny pierścień murów i głęboka fosa.










Na początku XVII w. zamek odbudowano po pożarze i przeznaczono na siedzibę starosty.  Powoli tracił na znaczeniu, chociaż w 1683r.w drodze pod Wiedeń zatrzymał
się tu Jan III Sobieski.
Obecnie  zamek jest siedzibą Muzeum Zagłębia.






  .


Lokalizacja: województwo śląskie, wzgórze nad czarną Przemszą w centrum Będzina, około 10 km na północ od Katowic.

odwiedzono lipiec 2010 r.


 



                      OGRODZIENIEC







 




 Wśród wapiennych ostańców wznoszą się ruiny najpiękniejszego i największego zamku na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, który powstał w czasach Kazimierza Wielkiego na miejscu drewnianego grodu. 












 Wewnątrz stał dom mieszkalny i budynki gospodarcze. Wjazd wiódł wąską szczeliną między skałami.
Zamek często zmieniał właścicieli, a gdy odziedziczył go Seweryn Boner, przebudował warownię w renesansową rezydencję obronną, składającą się z  czterech skrzydeł wokół dziedzińca z krużgankami.












Zamek wysoki miał charakter obronny i dostęp do niego był możliwy tylko  dzięki drabinom- dopiero później wykuto schody.
Na południowej skale wzniesiono zamek średni, a wjazdu strzegła wysoka wieża bramna ze zwodzonym mostem.





  W połowie XVI w. do zamku średniego dobudowano budynek mieszkalny zwany Kurzą Stopką. Następnie zbudowano basteję i Salę Marmurową, na dziedziniec prowadziła brama, powstał Dziedziniec Rycerski z fosą, murem i basztą.
Poważnie uszkodzony podczas wojen ze Szwecją, nigdy już nie odzyskał dawnej świetności.









Lokalizacja: województwo śląskie, wieś Podzamcze, 2,5 km na wschód od Ogrodzieńca 

odwiedzono lipiec 2010 r.




 

                             SMOLEŃ






 Ponad wioską Smoleń górują ruiny potężnego gotyckiego zamku wzniesionego w wapiennych skał. Pierwsze drewniane budynki stanęły w tym miejscu w drugiej połowie XIII w. Prawdopodobnie po pożarze lub innym katakliźmie, który wydarzył się około1300 r. warownię odbudowano.






  W drugiej połowie XVI w. warowni nadano cechy renesansowe.  Po ciężkich zniszczeniach podczas wojen ze Szwedami twierdza nigdy już nie została odbudowana. 








 Do dziś zachowały się: cylindryczna baszta, fragmenty murów, ostrołukowa brama wjazdowa i studnia na dziedzińcu. 






 

 Lokalizacja: województwo śląskie, wzgórze we wsi Smoleń, znajduje się około 12 km na wschód od Ogrodzieńca.

odwiedzono lipiec 2010 r.












                            BYDLIN









Ponieważ brakuje zachowanej dokumentacji, początek historii zamku w Bydlinie ginie w mrokach dziejów. Pierwsza wzmianka o warowni pojawiła się dopiero w pismach z 1398r. Początkowo twierdza prawdopodobnie pełniła funkcję strażnicy na pograniczu polsko-śląskim. W XVI.w zamek przebudowano na kościół katolicki.
Świątynia, spalona w 1655r. podczas wojen ze Szwecją, zaczęła podupadać, jednak wierni wciąż z niej korzystali.





 
















 


Do historii warownia przeszła w listopadzie 1914r. kiedy to z zamkowego wzgórza legiony Józefa Piłsudskiego pod dowództwem komendanta Mieczysława Rysia-Trojanowskiego ruszyły do ataku na wojska rosyjskie. Polegli w bitwie pod Krzywopłotami legioniści spoczywają na cmentarzu, gdzie stoi interesująca kaplica cmentarna z XVIII w.






 Z dawnego zamku zachowały się fragmenty ścian, widać też ślady dawnej fosy i murów obwodowych.



 
Lokalizacja: województwo małopolskie, wzgórze od wsi Bydlin, około 13 km na północ od Olkusza.

odwiedzono lipiec 2010 r.


 





                          RABSZTYN 









 Ponad wsią Rabsztyn wznoszą się ruiny obronnego zamku, zbudowanego w XIV w. przez Kazimierza Wielkiego w miejscu starszej drewnianej warowni
Początkowo składała się tylko z cylindrycznej kamiennej wieży otoczonej murami.
 W XVII w. poniżej zamku górnego powstała magnacka rezydencja zniszczona podczas wojen z Szwecją







 Forteca była używana jeszcze na początku XIX w. Kilkadziesiąt lat po opuszczeniu zamku rabusie penetrujący twierdzę w poszukiwaniu skarbów wysadzili ocalałą zamkową wieżę.



  






























  Lokalizacja: województwo małopolskie, wieś Rabsztyn, około 3 km od Olkusza.               
odwiedzono lipiec 2010 r.  




            



                      PIESKOWA SKAŁA 








 Renesansowy zamek w Pieskowej Skale został wzniesiony przy ważnym szlaku handlowym z Krakowa na Śląsk. Założenie architektoniczne tego jednego z najcenniejszych zabytków architektury w Polsce wzorowano na Zamku Królewskim na Wawelu.







 Murowaną warownię zbudowano w XIV w. z rozkazu króla Kazimierza Wielkiego. Już w XIV w. przeprowadzono gruntowne prace renowacyjne, w których efekcie powstała wspaniała renesansowa rezydencja. Podczas remontu połączono wszystkie wolno stojące budynki zamkowe, a dziedziniec o kształcie trapezu otoczono krużgankami ozdobionymi herbami i maszkaronami.

 Do budynku stojącego obok wieży zegarowej dodano zaprojektowaną w stylu włoskim ażurową loggię.











Lokalizacja: województwo małopolskie, wieś Sułoszowa, 16 km na wschód od Olkusza. Obiekt ten znajduje się w Ojcowskim Parku Narodowym.


odwiedzono lipiec 2010 r.



 






                             OJCÓW 









 Stroma skała z płaskim szczytem miała od wieków wyjątkowe walory obronne i  mieszkalne. Pierwszy murowany zamek wzniósł tu w XIV w. Kazimierz Wielki i nazwał go na cześć ojca, Władysława Łokietka - "ojciec u skały".


Na początku XVII w. przeprowadzono remont warowni, podczas podczas którego naprawiono bramę wjazdową, mury wokół dziedzińca i zrekonstruowano filary mostu. Na południowym występie skalnym powstał budynek mieszkalny z kaplicą w stylu barokowym


 Zamek, częściowo zniszczony podczas wojen z Szwecją, został odbudowany przez Stefana Korycińskiego. Do XIX w. był zamieszkany, ale nie odzyskał dawnej świetności
 Z warowni zachowała się gotycka brama wjazdowa. Widoczne są pozostałości mostu nad zasypaną fosą, a wokół dziedzińca z obmurowaną studnią fragmenty murów obwodowych. Przetrwały także pozostałości domu mieszkalnego i kaplicy zamkowej.    



Lokalizacja: województwo małopolskie, 18 km na zachód od Krakowa. Obiekt znajduje się w Ojcowskim Parku Narodowym.

odwiedzono lipiec 2010 r.





                                            KORZKIEW 




Korzkiew 1934-1936 r.







 


 Na wzgórzu Korzkiew ponad doliną rzeki Korzkiewki wznosi się zamek, który został zbudowany w drugiej połowie XIV w. Pierwotnie warownia była drewniano-murowana. W połowie XV w. do murów obronnych dodano kamienne czworoboczne baszty obronne.

 



Kolejna rozbudowa odbyła się około 1486r. a następna - w stylu renesansowym- w drugiej połowie XVI w. 
Wojna ze Szwedami spowodowała zniszczenie i upadek zamku. Pomimo próby odbudowy w 1720r. zamek popadł w ruinę. 





 
Na przełomie XX i XXI w. nowy właściciel zamku wyremontował twierdzę oraz przylegający do niej park.




Lokalizacja: województwo małopolskie, wieś Korzkiew, 12 km a północ od Krakowa.

odwiedzono lipiec 2010 r.





                                  TENCZYN










 Zamek powstał w XIV w. na spłaszczonym wierzchołku krateru wulkanicznego. W następnym stuleciu warownię rozbudowano -wzniesiono wię bramną, powiększone północno-wschodnie skrzydło mieszkalne oraz wykuto w skale studnię. W dokumentach historycznych zachowała się wzmianka, że Władysław Jagiełło więził w zamku Tenczyn ważnych jeńców krzyżackich pojmanych podczas bitwy pod Grunwaldem




 W XVI w. Jan Tęczyński przebudował zamek w stylu renesansowym. Wokół dziedzińca zbudowano krużganki, a szczyty budynków i wież zwieńczono renesansowymi attykami. Bogato wyposażono wnętrza








 Na przełomie XVI i XVII w. warownię przystosowano do walki z użyciem broni palnej. Nowoczesne fortyfikacje zastąpiły część murów, a w narożach powstały bastiony. Wjazd prowadził przez barbakan. Tenczyn zamienił się we wspaniałą renesansową rezydencję, a jednocześnie w silną twierdzę












 



















Po zniszczeniu zamku przez Szwedów, przeprowadzono częściowe prace remontowe, jednak zamek nigdy już nie wrócił do dawnej świetności. 
Z potężnej warowni zachowały się fragmenty części mieszkalnej, gotycka wieża bramna, kaplica,  podzamcze oraz baszty.



http://www.tvp.pl/krakow/archiwum-tvp-krakow/wideo/zostanie-po-nas-zamek/7840570

Lokalizacja: województwo małopolskie, wieś Rudno, około 6 km od Krzeszowic.
odwiedzono lipiec 2010 r.






                                                                                   LIPOWIEC





 
Na wzgórzu ponad wsią Wygiełzów wznoszą się ruiny potężnego zamczyska Lipowiec. Warownia powstała w drugiej połowie XIII w. jako siedziba biskupów krakowskich. Była to rezydencja obronna i centrum zarządzania rozległymi dobrami.
 


 W okresie panowania Kazimierza Wielkiego 1333-1370 r. twierdza pełniła funkcję twierdzy granicznej oraz ochraniała biegnący w pobliżu szlak handlowy z Małopolski na Śląsk.

 Od XV w. buło tu także kościelne więzienie. Pierwszy zamek składał się z cylindrycznej wieży i drewniano-murowanych umocnień. W latach późniejszych dobudowano do niej budynek mieszkalny.






 W XVIII w. twierdza zaczęła podpadać w ruinę. Obecnie jest zabezpieczona i można ją zwiedzać. U stóp zamku w Wygiełzowie utworzono skansen z 24 obiektami drewnianego budownictwa z pogranicza Śląska i Małopolski.                  
                                        
                                         




Lokalizacja: województwo małopolskie, około 8 km od Chrzanowa. 
Odwiedzono lipiec 2010 r.  


odwiedzono lipiec 2010 r.




                           BĄKOWIEC 






Dokładna data powstania tego zamku rycerskiego nie jest znana. Prawdopodobnie powstał w XIV w. Obecnie używane określenie " zamek Morsko" pojawiło się dopiero w XIX w. - w średniowieczu zamek "Bąkowiec" leżał poza granicami wsi Morsko. Pierwsza wzmianka o Bąkowcu pochodzi z 1390 r. 





Na początku XVII w. zamek był już w ruinie i został opuszczony. W 1927r. wzgórze wraz z ruinami kupił architekt Witold Czeczott, który wykorzystując częściowo kamień zamkowy, u stóp skały wybudował dom mieszkalny. W latach 1969-70 był tu ośrodek wypoczynkowy. 



Zamek Bąkowiec zbudowany był z kamienia wapiennego i został wzniesiony na wysokiej skale na planie nieregularnego wieloboku, o powierzchni około 500 m kw. Od strony wschodniej położone było podzamcze zajmujące powierzchnię 800 m kw. U podnóża  skały od strony zachodniej znajdowała się, obecnie zasypana, wykuta w litej skale prostokątna studnia. Dziedziniec gospodarczy, który przylegał do zamku od strony wschodniej oddzielony był fosą i stożkowatym nasypem, na którym niegdyś stała owalna baszta. 
W zamku zastosowano jako jedne z pierwszych na Jurze półkoliste baszty. 
 




                                        WAWEL 



 Pierwsze drewniane zabudowania na wapiennym wawelskim wzgórzu, na lewym brzegu Wisły, wzniesiono około 1000r. Początkowo gród był siedzibą biskupstwa, a wkrótce główną rezydencją książęcą. Wtedy wzmocniono otaczający osadę wał i rozpoczęto wnoszenie pierwszych budowli.

 Kolejni królowie ufundowali romańską katedrę z czterema wieżami.







 Sytuacja polityczna, a zwłaszcza poczucie zagrożenia ze stron Tatarów, wymogły wzmocnienie fortyfikacji. Król Leszek Czarny nakazał budowę zamku, a Wacław II wzniósł murowane obwarowania. W 1305 r. pożar zniszczył katedrę i zabudowania zamkowe, odbudowane przez Władysława Łokietka. Inicjatorem kolejnej rozbudowy był Kazimierz Wielki. Po pożarze zamku w 1499 r. rozpoczęto prace,  które zmieniły warownię w renesansowy pałac.  



 








Zasługą króla Zygmunta Starego jest budowa kaplicy Zygmuntowskiej i podwyższenie wieży katedry, w której zawieszono dzwon "Zygmunt". XVI stulecie to okres świetności Wawelu. Komnaty otrzymały wówczas cenne wyposażenie, sufit w Sali Poselskiej ozdobiono rzeźbami wawelskich głów, a na ścianach powieszono cenne flamandzkie arrasy  


odwiedzono lipiec 2010 r.
Prześlij komentarz