Zamki Niemiec

                       OYBIN

 

 


Oybin jest niewielką miejscowością położoną w sercu niemieckiej części Gór Łużyckich.  Najciekawszym obiektem w Oybinie są górujące nad miastem ruiny zamku. Romantyczna ruina  jest jedną z największych atrakcji turystycznych Gór Żytawskich. Zamek zbudowany był w miejscu, przez które już w dawnych czasach przechodził ważny szlak handlowy z Czech do Łużyc.

 

 

 

  Oybin był zasiedlony już w epokach brązu i żelaza, jednak zachowane do dziś na terenie zamku budowle lub ich pozostałości pochodzą dopiero z 13 wieku.

 

 

 

  Na początku 14 wieku zamek został rozbudowany przez Henryka z Lipé, który otrzymał go od Henryka VII jako lenno za zasługi przy wyborze Jana Luksemburskiego na króla Czech. Jednak po różnych sporach politycznych zamek znów przypadł koronie czeskiej, a jego właścicielem został syn Jana, Karol IV. Ten, za swoich rządów, rozbudował istniejące umocnienia zamku, dobudował Dom Cesarski (1346) i gotycki kościół klasztorny celestynów (1366-1384)

 

 

 

 W ciągu następnych dwustu lat, zamek i klasztor stanowiły jedną całość. W roku 1547, zamek z klasztorem i przyległymi terenami uzyskało miasto Żytawa. 

 
Wydarzeniem ostatecznie decydującym o jego losach, był jednak pożar spowodowany uderzeniem pioruna w roku 1577, skutkiem którego cały kompleks doszczętnie spłonął.

 

 

 Do odbudowy już nie doszło, a do zrujnowania przyczyniło się jeszcze odpadnięcie jednej ze skał w roku 1681. Dalsze szkody powstały przy pozyskiwaniu kamienia w dolnej części zamku.

 


 

  Dominantę całego zamku stanowi korpus kościoła klasztornego z typowymi strzelistymi oknami w ścianach zewnętrznych. 

 


 

Kościół, zbudowany za rządów Karola IV, również po stuleciach zachowuje swoją fascynującą atmosferę. W sezonie letnim często odbywają się tu koncerty muzyki poważnej. Sklepiony korytarz z widokowymi oknami, w którym umieszczona była Droga Krzyżowa, prowadzi na teren do dziś używanego cmentarza zamkowego z renesansowymi nagrobkami.

 

 

 

 Na północnym skraju ruiny znajduje się stylowa restauracja z bufetem.

 

 

 

   Schody wyciosane w piaskowcu prowadzą na platformę strażniczą, najwyższe miejsce zamku, z którego rozpościera się wspaniały widok na szczyt Töpfer, Hvozd z kamienną wieżą widokową, niedaleką Żytawę i miasteczko Oybin w dole.

 

 
 

Do zamku można się dostać pieszo, malowniczą ścieżką, miejscami z dość stromym podejściem,

 


 lub podjechać pod sam zamek kolejką kursującą z miasteczka Oybin. Cena biletu wynosi 3€

 


 Cena biletu na zamek wynosi 5€. Przy kasie otrzymujemy dokładny plan zamku z opisami poszczególnych pomieszczeń w języku polskim. Niebywałą atrakcją miasteczka jest kolejka wąskotorowa, jedna z dwóch, jakie zachowały się w Sudetach. Z powodu dzwonu na lokomotywie, który do dziś zapowiada zbliżanie się pociągu, przylgnęła do niej nazwa Kolejka Dzwoneczkowa (Bimmelbahn).

 

 


Latem kursuje kilka razy dziennie, pokonując kilkanaście kilometrów. Składy ciągnie parowa lokomotywka lub zabytkowy wagon silnikowy.

 

 Odwiedziliśmy 4 maja 2013r.

 

 

 

 

                               STOLPEN

 

 

 Stolpen leżało w obszarze granicznym Marchii Miśnieńskiej i terenów zasiedlonych przez Słowian na wschód od Łaby. 

 

 

 

Pierwsze niepewne wzmianki o obwarowaniach wzgórza bazaltowego pochodzą z ok. 1100 r.

 


 

 Nazwa Stolpen wywodzi się z języków słowiańskich i znaczy tyle co słup, miejsce słupów.

 

 

 

Zamek Stolpen został zbudowany w XIII wieku na bazaltowej skale między dzisiejszym Budziszynem a Dreznem.

 

 

 

Do XVI wieku stanowił twierdzę graniczną biskupów miśnieńskich. Największą jego ciekawostką jest podobno ręcznie wyciosana 84-metrowa studnia.

 

 

 

 Wszystkie zachowane do dzisiaj budowle zamkowe powstały w okresie późnego gotyku, kiedy obiekt znajdował się pod władaniem biskupów. 


 

Głównym budulcem był bardzo twardy, niebieskawo-czarny, miejscowy bazalt. 

 

 

 

Przez rozbudowę zamku do twierdzy w roku 1675 Stolpen nabyło silniejszego znaczenia militarnego.

 

 

 

W roku 1765 w wieku prawie 85 lat zmarła najsławniejsza więźniarka twierdzy Stolpen, hrabina Cosel. 

 

 

 

 

 

Najsławniejsza metresa saksońskiego elektora i polskiego króla Augusta Mocnego spędziła tutaj, przetrzymywana wbrew swojej woli, 49 lat swojego życia. 

 


 

 

Grób hrabiny znajduje się na terenie dawnej zamkowej kaplicy. 

 

 

 

Z czasem zamek popadał w coraz większą ruinę. Z powodu zagrożenia zawaleniem, w roku 1773 trzeba było wyburzyć niektóre jego fragmenty. 

 

 

W wieku XIX o ruinę zamku zaczęły starać się stowarzyszenia historyczne.


 

 Przeprowadzono też pierwsze prace restauratorskie. Od roku 1875 zamek posiada status muzeum. 

 

 

Odwiedziliśmy 1 maja 2014r. 

 

 

 

        HOHNSTEIN

 


Hohnstein to niewielkie miasteczko w Szwajcarskiej Saksonii. 
Jego główną atrakcją jest usytuowany na malowniczym skalistym wzgórzu średniowieczny zamek obronny. Pierwotna warownia wzniesiona została tu prawdopodobnie już w XII wieku i stanowiła własność czeskiego szlacheckiego rodu Berka von Dubá. 
W owym czasie jej głównym zadaniem była kontrola przejścia granicznego wiodącego do Marchii Miśnieńskiej. W pierwszej połowie XV wieku zamek został nabyty przez ówczesnego elektora saskiego Fryderyka II Łagodnego (1412-1464).

 W kolejnych wiekach warownia wykorzystywana była jako więzienie, a później stanowiła letnią książęcą rezydencję Wettynów.
 

W drugiej dekadzie XX wieku na zamku zostało urządzone schronisko młodzieżowe, które w okresie reżimu nazistowskiego zostało przekształcone w obóz. 
Przed wojną przetrzymywano tu więźniów politycznych a w czasie wojny jeńców.
Obecnie w murach warowni znajduje się muzeum historyczne oraz wystawa przyrodnicza.

 Dla zwiedzających udostępniona jest także wieża zamkowa z której rozpościera się malownicza panorama okolicy.
Odwiedziliśmy 1 maja 2014r. 
                   BASTEI.

            Zamek Neurathen.
Bastei to imponujące naturalne skalne miasto we wschodnich Niemczech, położone nad rzeką Łabą w pobliżu uzdrowiska Rathen i malowniczej wioski Niederrathen.

 Obecnie stanowi ono jedną z największych atrakcji turystycznych i krajobrazowych na terenie Szwajcarii Saksońskiej.


 

Te spektakularne formacje skalane powstały miliony lat temu w wyniku erozji wodnej i wznoszą się dziś majestatycznie na blisko 200 metrów nad poziom doliny rzeki Łaby.

W pierwszej połowie XIX wieku wybudowano tu efektowny blisko 80 metrowy kamienny most, Łączący skały z ruinami dawnego średniowiecznego Zamku Neurathen.


Spacer pośród tych niesamowitych form skalnych dostarcza niezapomnianych wrażeń.Widoki z mostów oraz zawieszonych na skałach licznych platform widokowych na przełom Łaby i okolicę, potrafią przyprawić o zawrót głowy każdego miłośnika górskich wycieczek.Odwiedziliśmy 1 maja 2014r.
Prześlij komentarz